Petra Frank

Jag är utbildad kakelungsmakare och formgivare som drogs till den fria konsten.

Jag är intresserad av vad som händer kring våra måltider och det sociala samspelet. Mitt fokus ligger på individnivå och hur vi präglas. Alla är vi en del av en familj med egna sociala koder. I mina verk försöker jag visualisera dessa osynliga sammanhang.