För medlemmar

KONSTRUNDA 2020

FACEBOOK
Gå in och gilla Värmdö konstnärers facebook-sida där ny information läggs ut regelbundet. Om du är med på facebook så kan du dela den i ditt flöde så sprids informationen om oss ändå lättare. https://www.facebook.com/pages/V%C3%A4rmd%C3%B6-Konstn%C3%A4rer/160776560601291?ref=hl

Om du deltar i eller har egna utställningar kan du informera om dem på facebooksidan. På hemsidan finns ett fönster med facebookinformationen.

DEN PERSONLIGA FLIKEN PÅ HEMSIDAN
Du kan när som helst göra ändringar av text och bilder på din personliga sida på hemsidan.

Så här gör du:
– Skriv ihop den text du vill ha (max 1 300 tecken)
– Välj bilder (max 3 st)
– Bilderna ska ha upplösningen 72 dpi och ha en bredd på 20 cm
– Skicka text och bilder till hemsidan@varmdokonstnarer.se

ADRESSÄNDRING MM
Har du bytt postadress, e-postadress, telefon?
Maila dina nya uppgifter till hemsidan@varmdokonstnarer.se