För medlemmar

HÖSTSALONG 2019

12 – 20 oktober, Runda huset, plan 4, G-berg

I år har vi inget tema
Viktiga datum:
Snarast: Anmäl intresse om att vara med på Höstsalongen.
Onsdagen den 25 september vill vi, SENAST, ha din anmälan till anmalan@varmdokonstnarer.se
Onsdagen den 25 september: Sista dag att betala in deltagaravgift till höstsalongen, 250 kr. Anmälan är komplett först vid betalning.
Fredagen 11 oktober kl. 10-12: Inlämning av konstverk. Runda Huset plan 4
Lördagen 12 oktober kl 11-15: Vernissage!
Söndag 20 oktober kl. 15.00. Nedplockning av samtliga utställare!

lokal

Utställningsvärdar (deltagare i salongen delar på vakthållning) kommer att finnas på plats och förmedla kontakt mellan köpare och konstnär vid eventuell försäljning. Anmäl vid inlämningen om/när du kan vara utställningsvärd.

Inlämning av konst

Fredagen 11 oktober kl. 10-12, sker Inlämning av konstverk. Kan du inte lämna in själv denna tid får du lämna via bud.

För dem som lämnar in verk för vägg: Du kan lämna i max 3 mindre verk eller 1 större. En utställningsgrupp kommer att sätta ihop en attraktiv utställning och kommer därför att självständigt välja vad som ska finnas med på utställningen. Varje deltagare är garanterad att ha ett verk med.

För dem som behöver ha podie: Föreningen har inga podier. Ni bör därför ha med egna podier. Möjligen kan vi disponera bord och montrar som är permanenta på plan 4, men det vet vi inte ännu

Har du frågor om ditt konstverk kan få plats, hör av dig.  Om du har särskilda upphängningsönskemål, ta direkt kontakt med någon i styrelsen. 

OBS

Om du lämnar in fler konstverk har utställningsgruppen rätt att ta bort något/några konstverk för att utställningen ska fungera som helhet. Alla blir dock representerade med minst ett verk

Som övriga år behöver vi i bland kompromissa för att det ska bli en bra utställning, men utställningsgruppen gör sitt bästa för att alla ska komma till sin rätt i så hög grad som det går. 

Konstverk som inte ryms i utställningen måste hämtas i samband med öppningen av utställningen. Styrelsen har inte möjlighet att ta ansvar för överblivna verk.

Alla konstverk måste vara märkta med titel och namn samt utrustad med ordentlig upphängningsanordning. Utställningsgruppen kommer inte att hänga upp verk som saknar detta.

Hämtning/nedplockning av konstverk

Alla ansvarar för att hämta sina konstverk samt att återställa lokalen söndagen den 20 oktober kl. 15.00

Anmälan och kostnad

Du anmäler snarast intresse för att delta i Höstsalongen. Meddela om du föredrar vägg eller podie. Anmälan görs via e-post till anmalan@varmdokonstnarer.se  

Bindande anmälan vill vi ha senast onsdagen den 25 september. Anmälan blir bindande då betalning inkommit.

Värmdö konstnärer tar alltid ut en deltagaravgift som täcker affischer, kort, annons och andra omkostnader.

250 kr betalas till Plusgirokontot 619 77 99-7, Värmdö Konstnärer. Senast onsdagen den 25 september

Märk talongen/inbetalningen med namn.

Övrigt:

Vi kommer att behöva lite hjälp, bl.a. med att hänga upp affischer, utställningsvärdar. Mer om detta kommer i annat utskick.

**************************

KONSTRUNDA 2020

Vi återkommer med information i vår

FACEBOOK
Gå in och gilla Värmdö konstnärers facebook-sida där ny information läggs ut regelbundet. Om du är med på facebook så kan du dela den i ditt flöde så sprids informationen om oss ändå lättare. https://www.facebook.com/pages/V%C3%A4rmd%C3%B6-Konstn%C3%A4rer/160776560601291?ref=hl

Om du deltar i eller har egna utställningar kan du informera om dem på facebooksidan. På hemsidan finns ett fönster med facebookinformationen.

DEN PERSONLIGA FLIKEN PÅ HEMSIDAN
Du kan när som helst göra ändringar av text och bilder på din personliga sida på hemsidan.

Så här gör du:
– Skriv ihop den text du vill ha (max 1 300 tecken)
– Välj bilder (max 3 st)
– Bilderna ska ha upplösningen 72 dpi och ha en bredd på 20 cm
– Skicka text och bilder till hemsidan@varmdokonstnarer.se

ADRESSÄNDRING MM
Har du bytt postadress, e-postadress, telefon?
Maila dina nya uppgifter till hemsidan@varmdokonstnarer.se