Anette Wixner

Jag är född i Uppsala 1960 och arbetat som konstnär sedan 30-årsåldern. Jag har mest ägnat mig åt  abstraherat landskapsmåleri och komplexa interiörer, men på senare år övergått till att uttrycka mig skulpturalt och mest i trä.

Min verkstad har jag i Stockholms skärgård, men är också del i en konstnärsförening (Konstjord) i Gottsunda, Uppsala

Hemsida: www.wixner.se
Instagram: @anettewixnerkonst
Facebook: Anette Wixner