Therese Jonsson Szatek

Född 1978, bosatt på Norrnäs på Värmdö
Utbildad på konsthögskolan Valand

Jag arbetar med bild i form av blyertsteckning och akvarell.
Jag bygger bilder där jag söker nya infallsvinklar som vill bortgå från det vi först ser och lägger tyngden på det som finns i periferin. Jag försöker närma mig existens, tid och förvandling genom att belysa den utvalda miljön eller objektet från ett nytt håll och i en ny form.

Hemsida: www.thereseszatek.se