Anika Lasmane

Jag målar intuitiva kompositioner med inspiration av naturen.
Gärna satta i ett större perspektiv. Färgen vägleder mig, jag förenklar och klargör.
 
Jag är utbildad hos Laris Strunke i färg och form. 
Konstskolor i Stockholm: Gerlesborgsskolan, Birkagårdens konstskola och Fetco´s skola för bildande konst. 
Kroki kontinuerligt, Anders Wallin i akvarell samt ett flertal kurser i olika konstnärliga tekniker.
 

Tel: 070 606 18 31 | http://www.lasmaneart.se | anikalasmane@gmail.com

 

Andrum 5

Andrum 9

Andrum 10