Kristian Dubbick

Född1956

1978-80 Hochschule der Künste, Berlin
1980-86 Kunstakademie Düsseldorf
1997-2010 Resor och konstprojekt i Kina och Japan

2005 anlägger en Zen-trädgård i Duisburg

Dubbicks bildverk representerar ett ”inkännande” i världen och möten med naturen, och allt som har bestämt vårt varande.
Han fördjupar sig i individuellt formulerade alldeles egna hav, vyer och månar, på andra ställen ägnar han sig åt studier av moln och färger. Många av dessa skildringar ger intryck av rörelse, ibland hållna inom konturer, andra till synes fria. Detta gäller i huvudsak en djupgående upptagenhet med vatten, det livgivande elementet och minnen som vatten väcker.

Dubbick kan även förmedla vattnets puls, dess ”hjärtslag” och ”själ”, i glödande och återhållsamma, ofta kontrasterande färger och ibland i grafiskt anordnade formationer.

http://www.dubbick.de