Stina Myringer

Jag är verksam på norra Värmdö och arbetar både med måleri och med skulptur/objekt i blandade material.

Mina bilder är personliga betraktelser av en verklighet både lik och olik vår egen. Motivens syfte är att vara mångbottnade och tankeväckande. Jag vill öppna upp för egna tolkningar och erfarenheter. Jag vill med min konst ge ledtrådar men betydelse uppstår först i en betraktares ögon.

www.stinamyringer.se