Hans Persson

Jag arbetar mycket med relationen mellan ljus, skugga och färg och hur de kommer till uttryck på olika ytor. Men jag är också intresserad av förhållandet mellan motivet och titeln på målningen. Titelns syfte är att lägga en tidsdimension till målningen. ”Ett före” och ”ett efter” introduceras hos betraktaren. Bilden blir ett fruset ögonblick i en tidskedja skapad av betraktaren.

www.hanspersson.net

hans@hanspersson.net