Lena Pettersson

Jag bor och har min ateljé på en skogstomt ute på Ingarö. Idéer och uttryck i min bildkonst reflekterar oftast upplevelser från min omgivning. Jag vill berätta och gestalta en handling, känsla eller uppmärksamma ett skeende. Ibland kommer motiven från mina drömmar om natten. Jag växlar mitt skapande i olika tekniker som textil, skulptur och måleri.
Utbildad på Grundskolan för konstnärlig utbildning och Konstfack 1975-1980

Deltar i ”Global stone workshop” inom stenhuggeri i Uppsala, Italien och Indien 

Se hemsidan lenapettersson.se