Medlemskap

Ansökningskriterier:

Sökande prövas av en extern invalsjury en gång per år. Vanligtvis skar ansökan per den 1 februari varje år. Juryn lämnar ingen motivering till sitt beslut.

Invalsjuryn gör en samlad bedömning och tar hänsyn till din konstnärliga yrkesverksamhet genom följande kriterier:

  1. Konstnärliga och tekniska kvaliteter
  2. Utbildningsmeriter inom det konstnärliga området
  3. Yrkesverksamhet inom det konstnärliga området, som utställningar, utsmyckningsuppdrag, stipendier, medlemskap i annan konstnärsorganisation mm som går att härledas till konstnärlig verksamhet.

Medlemskap innebär rätt att vara med på konstrunda varje vår och höstsalong varje höst.
Som ny medlem är du med i föreningen i 2 år utan att pröva om. Efter 2 godkända jurybedömning är du permanent medlem.
Du som har en konstnärlig högskoleutbildning eller är medlem i KRO eller KIF tas med som medlem löpande under året.

Om du har frågor angående medlemskap, använd kontaktformuläret under fliken om föreningen.

Ladda ner

Ansökan-till-medlemskap-2024

Ansökningsblankett-2024