Catharina Cederström

Jag arbetar ofta m. ett tema. Jag utgår från det realistiska o. söker mig mot det förenklade, det sköra. Går tillbaks, gör ett nytt försök, om o. om igen. Försöker tränga mig in till bildens ömma punkt.

Jag arbetar ofta länge m. samma tema. Min senaste utställning hade jag sep. 2010 på Galleri Eva Solvang, Stockholm.

cathacederstrom@hotmail.com