Claes Kruckenberg

Utbildad på Konstfack och bor sedan 1976 på Aspö (norr Nämdö). Bygger modellbåtar, tecknar, målar och skriver.

Publicerade böcker : ”Öbetraktelser” 2009, ”Historien om en ö” 2014 och ”Farkoster” 2022.

Båtmodeller finns på ett flertal muséer.
Separatutställningar och samlingsutställningar genom åren.