Medlemskap

Ansökningskriterier:

Sökande prövas av en extern invalsjury en gång per år. Juryn lämnar ingen motivering till sitt beslut.

Invalsjuryn gör en samlad bedömning och tar hänsyn till din konstnärliga yrkesverksamhet genom följande kriterier:

  1. Konstnärliga och tekniska kvaliteter
  2. Utbildningsmeriter inom det konstnärliga området
  3. Yrkesverksamhet inom det konstnärliga området, som utställningar, utsmyckningsuppdrag, stipendier, medlemskap i annan konstnärsorganisation mm som går att härledas till konstnärlig verksamhet.

Medlemskap innebär rätt att vara med på konstrunda varje vår och höstsalong varje höst.
Som ny medlem är du med i föreningen i 2 år utan att pröva om. Efter 2 godkända jurybedömning är du permanent medlem.
Du som har en konstnärlig högskoleutbildning eller är medlem i KRO eller KIF tas med som medlem löpande under året.

Om du har frågor angående medlemskap, använd kontaktformuläret under fliken om föreningen.

Ladda ner

Ansökan-till-medlemskap-2019

Ansökningsblankett-2019