Anna Atterling

KONSTNÄR MED STRÄVAN ATT POSITIVT INVERKA I VÅR FRAMTID

Det mest intressanta för mig är det de stora livsfrågorna och hur jag med mitt skapande kan förmedla för framtiden hållbara värderingar

Jag är sedan 2000 verksam smyckeskonstär/silversmed/konsthantverkare och medlem i flera konsthantverkskooperativ

Min verksamhet består av försäljning utställningar beställningar och kurser.

Är även representerad på Nationalmuseum Stockholm, Röhsska museet Göteborg och kulturen i Lund

Jag är en del i Johannesdalsinitiativet på Ingarö där jag även bor. Vi är en gemenskap som tillsammans verkar för att skapa en bättre värld.

Tele  0735 182060
anna_atterling@hotmail.com