Sara Wittzell

Målare som gick ut kungl. konsthögskolan 2009. Skapar landskapbilder som speglar något i oss själva. Vår strävan, våra förhoppningar, utmaningar och tillkortakommanden.

En grop äter sakta upp berget.
Ett torn sträcker sig upp mot himlen för att fånga vinden.
Vi bygger oss upp, vi gräver oss ner.
Vi skrapar på ytan. River sår.
Lämnar spår.

www.sarawittzell.com