Annika Ottander

Annikas målningar är präglade av kusten och havet, ett förhållande som stärkts under många års långsegling till främmande länder. Annika är bosatt på Saltarö och sommartid på Köpstadsö i Göteborgs Södra skärgård.

”För mig har den konstnärliga processen stora likheter med avfärden ut till havs. Utmaningen i att söka det okända, att ge sig ut på en resa utan att vara säker på vare sig färdväg eller framkomst.”

www.annika-ottander.se