Annette Ahrenberg

Jag arbetar oftast med teman som tar upp existentiella frågor, ett uppmaning för dig att se dig själv från ett bättre perspektiv, ge dig kraft och styrka att vara dig själv ;helt och hållet, i kärlek till dig själv och omvärlden. En inbjudan för oss alla att skapa en vacker och hållbar värld.

Wombman är en representant för oss alla, att gå i kärlek, tänka med Hjärtats intelligens, hen vandrar i närvaro, i kommunikation och mot en ljus och vacker framtid

”Annettes vision är att genomföra DU AR SA FIN i en större installation i samarbete med en eller flera fastighetsaktörer. Min tanke är att placera mitt budskap i en miljö, som en motpol till en hård och krass yttre verklighet. En bro till det mjuka vi bär inom oss och som helst av allt bara vill höra  ”DU AR SA FIN”, avslutar Annette Ahrenberg.
Caroline Asplund”

a.ahrenberg@gmail.com
För besök ring 070280472