Jinger Bremberg

Konstnär, fotograf, kulturvetare…

Sedan ett kvarts sekel (!) arbetar jag konstnärligt med bild & form. Det görs på olika sätt, med olika tekniker och material, ja t o m med olika syften. Mitt intresse för historia har ofta synts i bildmotiven. Motiven skiljer sig dock en del utifrån teknik och material. I fotokonsten t ex, handlar det till stor del om att leka med ljus, färger och former. Mitt engagemang för miljön syns i valet av material! Experimenterar gör jag f ö gärna!

Parallellt med det konstnärliga så arbetar jag med pedagogik, research, dokumentation, information, projektutveckling, utställningsproduktion m m inom områdena folkbild-ning, kulturturism respektive ’kultur och hälsa’. På senare tid har frågor kring kulturell tillgänglighet tagit en stor del av min tid, där kommer också frågor om såväl demokrati som hållbar utveckling in. Vidare kan berättas att jag ganska nyligen fortbildat mig till konstkonsult. Det är inte dumt att vara elev i Livets skola, än mindre i Kulturlivets dito!

Eftersom jag har varit bosatt i Stockholms skärgård sedan 1998, först på Yxlan i Roslagen, sen på Vindö (från 2013) här i Värmdö kommun, så har jag inte kunnat låta bli att engagera mig i den regionala utvecklingen. Det är f ö i skärgården som jag känner mig mest hemma, sedan barnsben. Skärgårdsmotiv i konsten är dock ingen självklarhet, nej, den får man söka efter med ljus och lykta, men ingen regel utan undantag…